ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM
   

 

Mgr. Jan HYNŠT Mgr. Pavel ČVANČARA
advokát advokátzvláštní zaměření:

 

 • trestní právo

 • zakládání obchodních společností

 • obchodní právo

 • právní rozbory smluv, posudky smluv

 • občanské právo

 • právo cenných papírů

 • nesporná agenda

 

 • zastupování před soudy

 • správa obchodních společností

 • finanční právo

 • právo průmyslového vlastnictví

 • nemovitosti

 • autorské právo

 • ústavní stížnosti

   
mobil: 608 334 595 mobil: 603 254 365
e-mail: hynst@advokatura.cz e-mail: cvancara@advokatura.cz
   
 
 
Kontakt:
tel: 233 336 545, 233 338 783, fax: 233 320 039
www.advokatura.cz
 
Adresa:
Vrázova 7, Praha 5 - Smíchov  150 00   
 
Klikněte pro větší rozlišení.
   
   
Spolupracujeme s daňovým poradcem a účetní firmou
www.danovakancelar.com
   
   
Obchodní sdělení:

Advokát poskytuje právní služby.

Pro řešení spotřebitelských sporů je povolána Česká advokátní komora, na kterou se může spotřebitel obrátit na adresu jejího sídla Národní 16, 110 00 Praha 1.

Není-li odměna mezi advokátem a klientem výslovně písemně sjednána, hradí klient odměnu dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – Advokátního tarifu, který je dostupný na internetu. K odměně bude připočítána zákonná výše daně z přidané hodnoty. Klient hrdí odměnu zálohově k výzvě advokáta (a to i opakovaně) a následně advokát provede vyúčtování právní služby a klient je buď povinen doplatit cenný za právní služby nebo mu bude advokátem přeplatek vrácen.

Klient vyžádáním právní služby od advokáta současně též výslovně advokáta žádá, aby advokát započal s plněním právní služby ihned. Klient bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit, má však právo právní zastoupení vypovědět.